Avaya Cisco Mitel NEC Fonality Nortel LG Ericsson Microsoft